SSH Secure Shell


Da vidimo koi kljucevi su vec napravljeni i pohranjeni

ls -l ~/.ssh

Kreiranje novog kljuća
-t je vrsta enkripcije
-f je ime za sta ga zelimo koristiti

ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/nameOfKey

Postavljanje kljuća na server mozemo raditi na 2 nacina

Sa komandom cat mozemo viditi public key i kopirati sadržaj public keya na server koi se nalazi u ~/.ssh/authorized_keys

cat ~/.ssh/test.pub
nano ~/.ssh/authorized_keys

I nakon ovoga se mozemo spoiti na ssh pristup

Config

Config file se nalazi u ~/.ssh/ datoteci
Primjer config sintakse:

Host pm
    Hostname 192.168.100.2
    IdentityFile ~/.ssh/proxmox
    User root

u ovom primjeru se spajamo na server ssh pm

ssh pm